Povijest udruge

POVIJEST UDRUGE PČELARA VRBOVEC

Pčelarstvo ima tradiciju u vrbovečkom kraju od davnina no prvo organizirano okupljanje i djelovanje pčelara na području tadašnje općine Vrbovec sa većim mjestima Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec počinje 16.04. 1984. godine. Osnivačkoj Skupštini bilo je prisutno 36 članova, u radnom predsjedništvu bili su : Tuk Juraj, Birt Ivan, i Dumić Marija. Kao osnivači ovog društva upisani su: Horvat Zvonimir iz Vrbovca, Andrijac Vlado iz Varoša, Crneković Stjepan iz Luke, Bakar Mato iz Vrbovca, Levstek Antun iz Vrbovca, Dominiković Zlatko iz Vrbovca, Delić Ilija iz Vrbovca, Kos Djuro st. iz Vrbovca, Ferenčak Ivan iz Gradeca, Tuk Juraj iz Vrbovca , Fotović Juraj iz Samoborca. Društvo je upisano u registar 07.02.1985. pod brojem 79/1. Izabrano je i 11 članova predsjedništva za predsjednika i predsjednika Skupštine i predsjednika i zamjenika predsjedništva izabrani su Levstek Antun i Dominiković Zlatko, za tajnika je izabran Andrijac Vlado a blagajnika Bakar Mato. Broj članova kretao se oko 35. koji su posjedovali oko 600 košnica a osim pčelara koji se bave intezivnim pčelarenjem bilo je i pčelara koji su se bavili ekstenzivnim pčelarenjem sa manjim brojem pletara kojih je prema procijeni bilo oko 700. Konstatirano je da se broj članova smanjio ali da je još uvijek zainteresiranost oko 15 građana držaoca pčelinjih zajednica da organizirano preko društva izmjenjuju svoja iskustva u pčelarenju. Čitavo vrijeme društvo je vodio mr. Anton Levstek. U međuvremenu došlo je do značajnih promjena, određeni broj ozbiljnih pčelara osjećao je nedostatak organizacije i razmjene iskustava, te je pokrenut postupak za rad društva ali sada kroz UDUGU PČELARA VRBOVEC.

  1. prosinca 1997. g. održana je redovna Skupština Udruge pčelara Vrbovec, kao pravnog slijednika Društvene organizacije pčelara Vrbovec.

Donesen je novi Statut udruge kao i izbor i imenovanje radnih tijela udruge. Skupštini je prisustvovao 21 član a ovaj put kao osnivači upisani su : Babić Zvonko, Andrijac Vladimir, Horvat Zvonimir, Šipuš Valent, Prša Josip, Pilek Ivan, Čop Milivoj, Hegel Branko, Benedik Zdravko, Prelec Ivan što ne znači da osnivači nisu i drugi koji su prisustvovali osnivačkoj skupštini a ovdje nisu spomenuti. Za predsjednika udruge kao i Upravnog odbora izabran je Babić Zvonko, dok su u upravni odbor još birani Filko Marijan, Horvat Zvonimir, Šipuš Valent i Prša Josip. Za tajnika je izabran Andrijac Vladimir a za blagajnika Horvat Zvonimir. Udruga pčelara Vrbovec upisana je u registar udruga 22. 01. 1998.g. pod brojem 01000893. Veći dio članova učlanjen je u HPS i prima časopis Hrvatska pčela.

Na izbornoj Skupštini Udruge pčelara Vrbovec 17.02.2006. birana su nova tijela udruge. Za predsjednika udruge biran je Dubravko Havetić, tajnik je Siniša Lisjak a blagajnik Marijan Filko.

19.02.2011. na izbornoj skupštini izabran je novi „stari“predsjednik ,Dubravko Havetić, Željko Šimunek izabran je za dopredsjednika, Sinša Lisjak izabran je za tajnika a Marijan Filko za blagajnika udruge. Udruga broji 98 članova a na području grada Vrbovca i općina Gradec, Dubrava, Farkaševac,Preseka i Rakovec bilježimo 151 pčelinjak sa više od 5000 zajednica.Udruga je u ovom sastavu uspješno provela programe: Pčelarska škola, Katastar pčelinjaka i pčelara, Monitoring medenja, brojne edukacije za školsku djecu, pčelare i građanstvo, posjetila je pčelarske institucije u Austriji, Češkoj, sudjelovala na brojnim manifestacijama a sve u svrhu unapređenja pčelarstva.

Podaci za ovaj članak korišteni su iz arhiva Udruge pčelara Vrbovec.

U Vrbovcu; 18.10.2011. godine.

Siniša Lisjak

 

Korisni linkovi

 

 

 

 

 

 

© 2017 . All Rights Reserved.